Murede værksteder

 

Siden sidst redigeret :    30.05.2020

Værksteder stadig i brug :   3 stk.         Værksteder anden funktion :  11 stk.

 

 • Centralværkstedet i København          

 

 • DSB Lyntogshallen ved Centralværkstedet i København

 

 • DSB Værkstedet i Fredericia

foto efterlyses

 

 • Værksted i Padborg  (privat operatør)

foto efterlyses

 

Tidligere Værksteder med en ny funktion :

 

 • DSB Værkstedet i Aarhus.   Nogle bygninger har fået nye funktioner andre er nedrevet

Foto er ønskelig

 

 • Sydfyenske Jernbaners Værksted i Odense              ( bruges til autoværksted )

SONY DSC

 

 • Triangel Automobil Fabrik i Odense        ( funktion ? )

 

 • Godsvognsværkstedet i Nyborg              ( er nu indrettet som Nyborg Destilleri )

 

 • VULCAN  i  Maribo               ( er idag brugt som  ?? )

Foto er ønskelig

 

 • Horsens      ( lige nu har jeg glemt hvorfor Horsens er noteret )   🙂    ??

 

Mon ikke der stadig findes nogle nuværende og tidligere privatbaner hvor bygninger har overlevet ?

 • Hjørring

 

 • Skagen              (er fra 2019 sat til salg, frasolgt Nordjyske Jernbaner for en del år siden)

 

 • Nørrebro København

 

 • Østbanens værksted i Haarlev

 

 • Bornholms Jernbaner – ex. Værksted i Rønne  (1000 m.)

 

Murstensbygninger som er forsvundet efter år 2000 :

 

 • 2005   Hillerød